Management genderových vztahů

Kód: 11178

Úplný název:

Management genderových vztahů (Pavlica Karel, Křížková Alena): Postavení žen a mužu v organizaci

Autor a popis:

Alena Křížková, Karel Pavlica, Management Press, 156 stran, jazyk - čeština, 2015

Dostupnost:

Není skladem
 
Naskladnění sledujte pomocí funkce Hlídací pes.
 
 
 
 
 
200 Kč (270 Kč)
  / ks  
koupit
 

Muže a ženy se od dětství učíme vnímat jako vzájemně se doplňující protipóly s odlišnými úkoly a kompetencemi jak v oblasti rodinného života, tak ve sféře práce. Tyto rozdíly a odlišnosti přitom většina z nás chápe jako přirozené, a proto o nich ani o případných genderových nerovnostech nediskutuje. Zahraniční zkušenosti i vlastní výzkumy autorů ovšem ukazují, že řešení otázek spojených s postavením, uplatněním a vzájemnými vztahy žen a mužů má pro organizace i pro společnost jako celek zásadní strategický význam. Podniky, které genderovou problematiku ignorují, se chovají nejen zastarale, ale také „hloupě“ – plýtvají svým „lidským kapitálem“ a ohrožují svou budoucnost na globálním trhu. V zemích EU se totiž odstraňování diskriminace na základě pohlaví stalo respektovanou a právně i prakticky široce zakotvenou normou. Kniha Management genderových vztahů Aleny Křížkové a Karla Pavlici s podtitulem Postavení žen a mužů v organizaci představuje první český pokus o ucelené uchopení problematiky genderových vztahů v organizacích. Jejím cílem je jednak vymezení a objasnění otázek, kterými se management genderových vztahů zabývá, jednak rozvoj a stimulace genderové citlivosti a povědomí čtenářů. Z toho důvodu jsou jednotlivé kapitoly ukončeny návody na praktická cvičení použitelná v podnikových i vysokoškolských výcvikových a vzdělávacích programech. Kniha je členěna do pěti kapitol, v nichž čtenáři mimo jiné naleznou odpověď na následující okruhy otázek: - Proč je genderová problematika do managementu začleněná, jakými mýty je její studium opředeno a jakými problémy se management genderových vztahů zabývá. - Co je to genderově integrovaná organizace, jakou má kulturu a jak lze využít metodu benchmarkingu genderových vztahů při jejím utváření. - Jaké stereotypy a předsudky ovlivňují proces socializace mužských a ženských rolí a k jakým formám genderových nerovností a diskriminace ve společnosti a v organizacích nejčastěji dochází. - S jakými překážkami a problémy se setkávají ženy, které se rozhodnou pro manažerskou kariéru a jak svou situaci vnímají české manažerky. - Jak lze pracovníky a pracovnice postupně učit novým formám uspořádání genderových vztahů. - Jak mohou ambiciózní ženy pracovat na rozvoji svého manažerského potenciálu. Kniha je určena personalistům a personalistkám, manažerům a manažerkám, vysokoškolským studentům a studentkám i všem mužům a ženám, kteří se zabývají otázkou efektivního skloubení úspěšné pracovní kariéry a uspokojivého rodinného života. (rd) Alena Křížková vystudovala sociologii na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde v současnosti v rámci studia PhD. pracuje na tématu Životní strategie žen a mužů v české podnikatelské sféře a přednáší na téma Gender a trh práce. Je vědeckou pracovnicí a zastupující vedoucí oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR. Zabývá se genderovými vztahy na trhu práce, v rodině, organizacích a managementu, problematikou rovných příležitostí mužů a žen a občanské participace žen v souvislosti se vstupem do EU. Je řešitelkou několika výzkumných projektů: Výzkum veřejného mínění o postavení žen na trhu práce (MPSV 2003), Profese ženy a rodinné soužití (GA ČR, spolu s MU Brno, 2002–2003), Životní strategie v české podnikatelské sféře (GA AV ČR 2002–2004), Analýza výskytu obtěžování žen a mužů z důvodu pohlaví a sexuálního obtěžování na pracovišti (MPSV 2004 –2005) a koordinátorkou mezinárodního projektu Constructing Supranational Political Spaces: EU, Eastern Enlargement and Women´s Agency. Je expertkou v mezinárodním projektu Network of Experts in the Fields of Employment, Social Inclusion and Gender Equality Issues (Manchester University, European Commission). Karel Pavlica působí na katedře psychologie a sociologie řízení VŠE v Praze a dále jako vedoucí katedry managementu a společenských věd Škoda Auto Vysoké školy v Ml. Boleslavi. Pedagogicky aktivní je zejména v oblastech výcviku sociálních a manažerských dovedností, interkulturního managementu, podnikové kultury a metodologie sociálního výzkumu organizací. Je zapojen do různých mezinárodních vzdělávacích programů (např. CEMS, program International Business vyučovaný na VŠE). Spolupracuje s řadou manažerských škol (např. Prague International Business School, VŠEM Ústí nad Labem), poradenských a tréninkových firem (např. Top Consulting, Contrast Consulting) i výrobních podniků (např. Foxconn Pardubice). Výzkumně se dlouhodobě orientuje na studium různých aspektů a manažerských souvislostí české kultury. Problematikou genderových vztahů a diversity v organizacích se systematicky zabývá od roku 2000. Je autorem či spoluautorem mnoha odborných publikací a učebnic.
 
 
 
 
  • schránka  Můžete uložit Management genderových vztahů do schránky.
  • tisk  Můžete vytisknout stránku s Management genderových vztahů.
  • hodnocení  Můžete ponechat své hodnocení Management genderových vztahů (hodnotilo 0 lidí).
  • recenze  Vaše recenze na Management genderových vztahů bude zajímavá pro další návštěvníky (recenze 0).
 
 
 

S Management genderových vztahů doporučujeme zakoupit nejpopulárnější z kategorie Management

 
Knihkupectví / Odborná literatura / Management / Management genderových vztahů