Naše místní jména a jak jich užívat - 2. upravené a rozšířené vydání, v EMG 1. vydání

Kód: 2421940

Úplný název:

Naše místní jména a jak jich užívat - 2. upravené a rozšířené vydání, v EMG 1. vydání (Polívková Alena):

Autor a popis:

Polívková Alena, Universum, 208 stran, jazyk - CZ, 2007

Dostupnost:

Není skladem
 
Naskladnění sledujte pomocí funkce Hlídací pes.
 
 
 
 
 
175 Kč (219 Kč)
  / ks  
koupit
 

Místní jména, tj. jména lidských sídlišť (zvláště obcí), jsou součástí slovní zásoby každého jednotlivce již od raného dětství -- objevují se i v dětských říkankách a národních písničkách -- a setkáváme se s nimi po celý život: v krásné literatuře, v novinových článcích, v odborné literatuře, v atlasech, v turistických mapách a průvodcích, v rozhlase i televizi, při vyplňování formulářů, v běžné každodenní a úřední korespondenci atd. Místní jména mají velký společenský význam, neboť okruh jejich užívání je rozšířen na celé území republiky. Česká a moravská místní jména jsou důležitá pro poznání našich národních dějin, neboť jejich prostřednictvím můžeme zjistit např. údaje o osídlení našeho území, mohou nám prozradit také mnohé ze života našich předků apod. Velká část našich místních jmen představuje nejstarší památky nejen našeho jazyka, ale i historie. Stala se proto také předmětem odborného zájmu historiků, etnografů, antropologů, demografů, zeměpisců i jazykovědců. Lze je zkoumat z různých aspektů. Protože je problematika českých a moravských jmen otázkou aktuální především pro běžnou spisovnou jazykovou praxi, všímá si jich tato publikace právě z tohoto hlediska. Vývoj spisovných (úředních) podob místních jmen přímo souvisí se společenským vývojem a s vývojem normy spisovného jazyka, s teorií spisovného jazyka a jazykové kultury. Jejich spolehlivé fungování v současné společnosti je požadavkem, který si klade jak naše společnost, tak i jazykověda. Cílem této příručky je zasvětit běžného uživatele spisovného jazyka do problematiky našich místních jmen hlavně z hlediska jejich fungování v běžné jazykové praxi, podat informace o tvoření příslušných přídavných jmen a jmen obyvatelských a abecední seznam českých a moravských názvů větších měst a obcí s gramatickými údaji. Snažím se vyjít vstříc aktuálním potřebám naší společnosti: aby místní jména mohla dobře plnit svou společenskou dorozumívací funkci, je třeba umět je správně, tj. v duchu zásad jazykové kultury, užívat. Uvádím proto údaje, které se ze současného jazykovědného hlediska jeví jako nejaktuálnější. Kniha je doplněna přehledem o skloňování místních jmen. Pokusila jsem se upozornit na hlavní zvláštnosti, které se projevují ve skloňování našich místních jmen. Je zřejmé, že jejich skloňování je založeno na deklinačním systému podstatných jmen obecných a že hlavní zvláštnosti jsou v odlišném využití některých deklinačních typů nebo alespoň jejich dubletních koncovek a zčásti i v modifikaci těchto typů. Ve větší míře nežli u obecných jmen se u místních jmen zachovávají některé rysy ze starších stadií české deklinace, ale zároveň se u nich ve větší míře projevuje potřeba přizpůsobovat jejich skloňování prostřednictvím kodifikace současnému stavu jazyka i současným společenským požadavkům. V závěru je uveden Přehled základní literatury. Knížka o místních jménech se tedy snaží osvětlit problematiku našich místních jmen z jiného hlediska než naše mluvnické příručky. Nejde v ní o systematický vědecký výklad, ale spíše jen o některé poznatky závažné pro jazykovou praxi. Nijak neskrývám místy poněkud odlehčený ráz výkladů zde obsažených, i když bych ráda zdůraznila, že poznatky tu uložené se opírají o dosavadní výsledky vědeckého výzkumu. Vybrala jsem hlavně poznatky zajímavější, zčásti i dosud nezveřejněné, abych podnítila u čtenáře zájem o některé jazykové otázky.
 
 
 
 
  • schránka  Můžete uložit Naše místní jména a jak jich užívat - 2. upravené a rozšířené vydání, v EMG 1. vydání do schránky.
  • tisk  Můžete vytisknout stránku s Naše místní jména a jak jich užívat - 2. upravené a rozšířené vydání, v EMG 1. vydání.
  • hodnocení  Můžete ponechat své hodnocení Naše místní jména a jak jich užívat - 2. upravené a rozšířené vydání, v EMG 1. vydání (hodnotilo 0 lidí).
  • recenze  Vaše recenze na Naše místní jména a jak jich užívat - 2. upravené a rozšířené vydání, v EMG 1. vydání bude zajímavá pro další návštěvníky (recenze 0).
 
 
 

S Naše místní jména a jak jich užívat - 2. upravené a rozšířené vydání, v EMG 1. vydání doporučujeme zakoupit nejpopulárnější z kategorie Encyklopedie, slovníky

 
Knihkupectví / Populárně naučná literatura / Encyklopedie, slovníky / Naše místní jména a jak jich užívat - 2. upravené a rozšířené vydání, v EMG 1. vydání