Požadujme nemožné

Kód: 9053094

Úplný název:

Požadujme nemožné (Žižek Slavoj):

Autor a popis:

Žižek Slavoj, Broken Books, 160 stran, jazyk - čeština, 2014

Dostupnost:

Sklad
 
 
 
 
 
202 Kč (289 Kč)
  / ks  
koupit
Při objednání teď obdržíte zboží již 27.10.2016 dopoledne. 
 

Kam jsme dosˇli a jak se ma´me nyni´ zachovat? O jaky´ druh spolecˇnosti stoji´ za to usilovat? Procˇ je obti´zˇne´ prˇedstavit si alternativni´ spolecˇenske´ a politicke´ usporˇa´da´ni´? Kde ma´me hledat za´klad pro nadeˇji? Na tyto a mnohe´ dalsˇi´ ota´zky se Slavoj Zˇizˇek snazˇi´ odpoveˇdeˇt v te´to nadcˇasove´ knize zalozˇene´ na rozhovorech, ktere´ podtrhuji´ Zˇizˇekovu nezkrotnost. Zˇizˇek se veˇnuje takovy´m te´matu°m, jako je Arabske´ jaro, globa´lni´ financˇni´ krize, vzestup Cˇi´ny, populismus v Latinske´ Americe nebo Severni´ Korea. Kamkoli rozhovor zami´rˇi´, Zˇizˇekova energicka´ mysl osveˇtluje necˇekane´ horizonty. Analyzuje nejen aktua´lni´ slozˇite´ situace, ale take´ zkouma´ mozˇnosti zmeˇny.

Tyto origina´lni´ a strhuji´ci´ rozhovory nabi´zeji´ u´vod do studia jednoho z nejvy´znamneˇjsˇi´ch myslitelu° nasˇi´ doby.
 
 
 
 
  • schránka  Můžete uložit Požadujme nemožné do schránky.
  • tisk  Můžete vytisknout stránku s Požadujme nemožné.
  • hodnocení  Můžete ponechat své hodnocení Požadujme nemožné (hodnotilo 0 lidí).
  • recenze  Vaše recenze na Požadujme nemožné bude zajímavá pro další návštěvníky (recenze 0).
 
 
 

S Požadujme nemožné doporučujeme zakoupit nejpopulárnější z kategorie Literatura faktu