Velké dějiny zemí Koruny české - komplet

Kód: 52643

Úplný název:

Velké dějiny zemí Koruny české - komplet (kol.):

Autor a popis:

Kol., Paseka, 13628 stran, jazyk - čeština, 2014

Dostupnost:

Sklad
 
 
 
 
 
10 959 Kč (14 810 Kč)
  / ks  
koupit
Při objednání teď obdržíte zboží již 25.10.2016 dopoledne. 
 

Největší dokončený projekt české historiografie. Kompletní dějiny Českých zemí od počátků až do roku 1945. 15dílů v 19 svazcích, téměř 14.000 stran, 2819 obrázků, 161 map. Charakteristiky dílů: I. Do roku 1197: Prehistorie českých zemí a jejich vývoj za vlády velkomoravských Mojmírovců a knížat z rodu Přemyslova. II. 1197–1250: Počátky dědičné monarchie a nástup stavovské společnosti v českých zemích. III. 1250–1310: Mocenský, hospodářský a kulturní rozmach českého státu za posledních Přemyslovců. IV a. 1310–1402: Doba Jana Lucemburského a Karla IV. – český stát v zenitu velmocenského vývoje. IV b. 1310–1402: Doba Václava IV. a počátky ústupu českého státu z velmocenských pozic. V. 1402–1437: České země v čase nastupující náboženské reformace a husitských válek. VI. 1437–1526: Doba poděbradská a jagellonská – rozmach stavovské monarchie. VII. 1526–1618: Stavovská monarchie v době vrcholné renesance a symptomy konfesionální rivality za vlády prvních Habsburků. VIII. 1618–1683: České země v době třicetileté války a nástupu rekatolizace a jejich podíl na odvrácení „tureckého nebezpečí“. IX. 1683–1740: Vyvrcholení rekatolizace, rozkvět barokního slohu a první symptomy úpadku českého jazyka v českých zemích. X. 1740–1792: Slezské války, osvícenské reformy a centralizace a germanizace správy v českých zemích. XI a. 1792–1860: Habsburská monarchie v zápase s napoleonským hegemonismem a revolučním demokratismem a počátky utváření novodobého českého národa. XI b. 1792–1860: Počátky právního státu, tržního hospodářství, občanské společnosti a národní kultury v českých zemích. XII a. 1860–1890: Obnovení ústavního vývoje v rakouském císařství, industrializace českých zemí a rozvoj kultury v oblasti českého jazyka. XII b. 1890–1918: České země „továrnou habsburské monarchie“ i dějištěm národnostních sporů a jejich vývoj v čase první světové války. XIII. 1918–1929: Vznik a rozvoj samostatného československého státu v letech poválečné konjunktury. XIV. 1929–1938: Osudové důsledky světové hospodářské krize a politiky „apeassementu“ – republika v ohrožení německým nacismem a vyústění mnichovské krize. XV a. 1938–1945: Rozbití Československa, první léta Protektorátu a formování protinacistického odboje na počátku druhé světové války. XV b. 1938–1945: Vstup SSSR a USA do války a úsilí odboje o obnovení československé republiky.
 
 
 
 
  • schránka  Můžete uložit Velké dějiny zemí Koruny české - komplet do schránky.
  • tisk  Můžete vytisknout stránku s Velké dějiny zemí Koruny české - komplet.
  • hodnocení  Můžete ponechat své hodnocení Velké dějiny zemí Koruny české - komplet (hodnotilo 0 lidí).
  • recenze  Vaše recenze na Velké dějiny zemí Koruny české - komplet bude zajímavá pro další návštěvníky (recenze 0).
 
 
 

S Velké dějiny zemí Koruny české - komplet doporučujeme zakoupit nejpopulárnější z kategorie Historie

 
Knihkupectví / Historie / Velké dějiny zemí Koruny české - komplet