Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem,

Kód: 8721207

Úplný název:

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, (kol.): souvisícími predpisy a s úvodem do problematiky ekologico-právní odpovednosti

Autor a popis:

Vícha Ondřej, Stejskal Vojtěch, Leges, 336 stran, jazyk - čeština, 2009

Dostupnost:

Sklad
 
 
 
 
 
354 Kč (450 Kč)
  / ks  
koupit
Při objednání teď obdržíte zboží již 1.11.2016 dopoledne. 
 

Publikace pojednává o nové právní úpravě předcházení ekologické újmě a její nápravy. Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dne 17. srpna 2008, provádí do právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí.

Titulní zákon zakotvuje právní režim pro předcházení ekologické újmě a pro její nápravu, pokud bezprostředně hrozí nebo pokud vznikla na vybraných složkách životního prostředí (chráněných druzích volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, přírodních stanovištích, povrchových nebo podzemních vodách nebo na půdě).

Zákon je založen na objektivní odpovědnosti provozovatelů vybraných provozních činností rizikových pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Jedná se například o velké průmyslové podniky podléhající integrovanému povolení, skládky nebo spalovny odpadu, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo odběr povrchových a podzemních vod, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky a jejich přepravu, nakládání s geneticky modifikovanými organismy či přípravky nebo přeshraniční přepravu odpadů. Zákon je založen na základních principech evropské ekologické legislativy – principu prevence a principu „znečišťovatel platí“ (PPP – Polluter Pays Principle).
 
 
 
 
  • schránka  Můžete uložit Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, do schránky.
  • tisk  Můžete vytisknout stránku s Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem,.
  • hodnocení  Můžete ponechat své hodnocení Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, (hodnotilo 0 lidí).
  • recenze  Vaše recenze na Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, bude zajímavá pro další návštěvníky (recenze 0).
 
 
 

S Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, doporučujeme zakoupit nejpopulárnější z kategorie Pravo

 
Knihkupectví / Odborná literatura / Pravo / Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem,