Adam Robert

Životopis Zpět na seznam autorů
Přečtěte si od tohoto autora...
(Rychnovská Lucie, Adam Robert)
Karel Havlíček ve světle korespondence
260 Kč
(Adam Robert, Martínek František, Píša Petr)
Karel Havlíček. Korespondence I. 1831 - 1842
-28 %
429 Kč
311 Kč
(Adam Robert, Fidlerová A. Alena, Bozděchová Ivana, Dittm ...)
O jazyce bez hranic
-26 %
299 Kč
220 Kč
Adam Robert

Skotský neoklasicistní architekt, návrhář interiérů a návrhář nábytku žil v letech 1728-1792.

Byl synem Williama Adama, také architekta, od kterého se učil. Se svým starším bratrem Johnem převzal, po otcově smrti, rodinný podnik.

Narodil se v Kirkcaldy, ale jeho rodina se ten samý rok přestěhovala do Edingurghu. Ve svých šesti letech začal studovat Royal High School, kde se učil latině. Roku 1743 nastoupil na Edinburgh University, kde byli povinnými předměty: řecký jazyk, logika, metafyzika a přírodní filozofie. Adam dále navštěvoval kurzy matematiky a anatomie. Studium byl však nucen po dvou letech ukončit z důvodu okupace Edinburgu.

V roce 1754 odešel do Říma, kde studoval architekturu pod Charlesem-Louisem Clérisseau a Giovannim Battistou Piranesim. Po svém návratu do Británie byl uznávaným architektem díky své praxi v Londýně, kterou podnikl se svým mladším bratrem Jamesem. Zde se vyvinul tzv. „Adam Style“ a jeho teorie o hnutí v architektuře. Na základě jeho studií starověku se stal jedním z nejúspěšnějších a módních architektů v zemi. Od roku 1761 do roku 1769 působil jako Architect of the King´s Works.

Robert Adam byl vůdcem první fáze klasického obrození v Anglii a Skotsku. Ovlivnil vývoj západní architektury, a to jak v Evropě, tak i v Severní Americe. Šest let byl členem Parliament for Kinross-shire.

Po vážné nemoci, kterou prodělal, se v roce 1746 připojil ke svému staršímu bratrovi Johnovi. Stal se tak učedníkem svého otce. Postupem času bylo zřejmé, že Robert byl spíše umělcem, než architektem. Jeho nejranější dochované architektonické výkresy ukazují malebné gotické hlouposti. William Adam zemřel roku 1748.

Robert s Jamesem publikovaly dva svazky jejich designů. Po dlouhodobých žaludečních a střevních problémech, Adam Robert zemřel 3. března 1792 na prasklý vřed. Nebyl ženatý a nesplodil žádné děti, jeho majetek byl proto převeden na jeho sestry Elizabeth a Margaret.