Adamovič Jiří

Životopis Zpět na seznam autorů
Přečtěte si od tohoto autora...
(Adamovič Jiří, Coubal Miroslav, Šťastný Martin)
Lužický zlom
-27 %
398 Kč
289 Kč
(Adamovič Jiří, Piller Jiří)
Kokořínsko, Jak mluví skály
-32 %
498 Kč
340 Kč
Adamovič Jiří

Mgr. Jiří Adamovič, CSc. je vědeckým pracovníkem v oddělení geologických procesů. Specializuje se na litologii a stratigrafii pískovců a křehkou tektoniku.

Vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. Školou podrobného geologického mapování v území s hustou sítí technických prací pro něj byla spolupráce s podnikem Diamo: v pískovcových oblastech severních Čech, spolu s M. Coubalem, v letech 1992-1996 připravoval geologicé podklady pro sanaci uranových ložisek Stráž a Hamr.

Pracoval v Českém geologickém ústavu a od roku 1997 je zaměstnancem Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., kde se mimo jiné zabývá studiem petrografie klastických sedimentárních hornin, sedimentologií a sekvenční stratigrafií české křídové pánve. Zajímá se nejen o vznik pískovce a procesy, ke kterým v této hornině dochází, ale také o vliv pískovců na utváření zemského povrchu. Je autorem desítek odborných i popularizačních článků a spoluautorem obsáhlého Atlasu pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky.

O knihy se zajímal už od malička - odebíral například polský časopis Morze, přestože polštině skoro nerozuměl. Zbožňoval mořskou biologii, dopisoval si s mořskými badateli z celého světa. První odborné práce psal o žralocích. Ve své diplomové práci zpracoval téma "Mapování pískovců na Kokořínsku“.