Aivanhov Omraam Mikhaël

Životopis Zpět na seznam autorů
Přečtěte si od tohoto autora...
(Aivanhov Omraam Mikhaël)
Strom poznání dobrého a zlého
-27 %
140 Kč
102 Kč
(Aivanhov Omraam Mikhaël)
Semena štěstí
-27 %
140 Kč
102 Kč
(Aivanhov Omraam Mikhaël)
Pravda, plod moudrosti a lásky
-27 %
180 Kč
131 Kč
(Aivanhov Omraam Mikhaël)
O lidské a božské přirozenosti
-27 %
140 Kč
102 Kč
(Aivanhov Omraam Mikhaël)
Nový pohled na Evangelia
-27 %
140 Kč
102 Kč
(Aivanhov Omraam Mikhaël)
Člověk strůjcem svého osudu
-27 %
180 Kč
131 Kč
(Aivanhov Omraam Mikhaël)
Síla myšlenky
-27 %
180 Kč
131 Kč
(Aivanhov Omraam Mikhaël)
Sexuální síla - okřídlený drak
-27 %
180 Kč
131 Kč
(Aivanhov Omraam Mikhaël)
Svoboda je vítězstvím ducha
-27 %
180 Kč
132 Kč
(Aivanhov Omraam Mikhaël)
Cesta ticha
-27 %
180 Kč
131 Kč
(Aivanhov Omraam Mikhaël)
Člověk strůjcem svého osudu
-27 %
180 Kč
131 Kč
(Aivanhov Omraam Mikhaël)
Síla myšlenky
-28 %
172 Kč
123 Kč
(Aivanhov Omraam Mikhaël)
Síla myšlenky
-27 %
180 Kč
131 Kč
(Aivanhov Omraam Mikhaël)
Zlatá pravidla pro každodenní život
-15 %
198 Kč
168 Kč
Aivanhov Omraam Mikhaël
Autor se narodil roku 1900 na území dnešní Makedonie. Když mu bylo 17 let, setkal se ve Varně s Peterem Danovem, duchovním učitelem a zakladatelem Univerzálního Bílého Bratrstva v Bulharsku. Strávil s ním následujících dvacet let. Mezitím vystudoval a stal se ředitelem gymnázia. 
V roce 1937 se autor na radu svého duchovního učitele přestěhoval do Francie, kde rozšiřoval učení Bratrstva ve formě přednášek. Ty později vyšly také v knižní podobě. V pozdějších letech začal cestovat po celém světě, mimo jiné i do Indie. Tam strávil celý rok a setkal se s mnohými indickými jogíny. V Himálajích také dostal své duchovní jméno Omraam. Navšívil také zenové kláštery v Japonsku, izraelské rabíny a kabalisty, egyptské pyramidy a tak dále. Po světě stále přednášel a celkově přednesl více než 5 000 přednášek. 
Pokud necestoval, pobýval Aivanhov v centrech Bratrstva, která založil on nebo jeho žáci. Největší z těchto center se nachází v jižní Francii a nese jméno Bonfin. Tam také autor zemřel.
Po duchovní stránce byl otevřený, nechal se insipirovat různými formami duchovnosti a vždy jej zajímalo, jestli se člověk díky nim může více zdokonalit. Mistr Aivanhov byl skutečnou duchovní osobností a sám vždy nejdříve zrealizoval pravdy, kterým učil své žáky a posluchače. 
Aivanhov mluvil také již ve 30. letech minulého století o tzv. duchovní galvanoplastice, což je jeho původní pojem vztahující se k prenatální výchově, kdy matka může během těhotenství vědomě pracovat na tělesném, duševním i duchovním vývoji svého dítěte.
Knihy s jeho přednáškami vyšly v několika desítkách jazycích, v současné době existuje přibližně 90 titulů.
Důležité místo mají v učení Bratrstva Súrja-jóga, práce se Sluncem, jako živým zdrojem světla, tepla a života, Hrani-jóga, jóga stravování, kdy můžeme při harmonickém a vědomém přijímání potravy pozitivně ovlivňovat náš fyzický i psychický organismus a dále umění, umělecké aktivity a vztah k přírodě.