Al Chvárizmí

Životopis Zpět na seznam autorů
Přečtěte si od tohoto autora...
(Al Chvárizmí)
Aritmetický a algebraický traktát
-29 %
240 Kč
171 Kč
(Al Chvárizmí)
Aritmetický a algebraický traktát (2.vyd.)
-23 %
240 Kč
184 Kč
Al Chvárizmí
Abú Abd Alláh Muhammad Ibn Músá al-Chérezmí Abú Dža´far byl perským matematikem a astronomem, pravděpodobně narozeným v Bagdádu. Pocházel pravděpodobně z tehdy perského města Chórezm (dnešní Uzbekistán). 
Jeho rodným jazykem byla perština. Svá díla psal však v arabštině, která tehdy byla vědeckým jazykem islámského světa. Mezi jeho díla patří Číslo nula, Algebra, Algoritmus a Neznámá X.
Žil a působil v Bagdádu na dvoře sedméno chalífy.