Alexandrijský Klement

Životopis Zpět na seznam autorů
Přečtěte si od tohoto autora...
(Alexandrijský Klement)
Stromata VI
-21 %
538 Kč
426 Kč
(Alexandrijský Klement)
Stromata VII.
-23 %
398 Kč
306 Kč
(Alexandrijský Klement)
Který boháč bude spasen?
-25 %
95 Kč
71 Kč
(Alexandrijský Klement)
Exegetické zlomky
-19 %
348 Kč
283 Kč
(Alexandrijský Klement)
Vychovatel
-23 %
828 Kč
638 Kč
Alexandrijský Klement
Kléméns neboli Klement Alexandrijský je raný církevní spisovatel, řadící se mezi církevní Otce. Narodil se asi v roce 150 v Athénách a zemřel mezi lety 211-216 v Kappadokii. Jeho vlastním jménem je Titus Flavius Clemens. Je prvním členem církve v Alexandrii, kterého známe jménem. Řadí se také mezi nejvýznamnější řecky píšící křesťanské učitele starověku.
V mládí měl Klement blízko k platónismu, než přijal křesťanství, kvůli kterému odešel z Athén a začal se vzdělávat u různých křesťanských učitelů. Navštívil Řecko, Itálii a Egypt, než se usadil v Alexandrii, kde byl žákem Pantaina Alexandrijského. Asi v roce 175 se stal učitelem alexandrijské školy a poté, před rokem 200 po smrti Pantaena, jejím vedoucím představitelem.
Celý život se pokoušel sblížit řeckou filozofii s křesťanstvím. Nástupcem tohoto učitele se stal jeden z největších křesťanských teologů starověku – Órigenés. Stal se vedoucím katechetické školy a dědicem mnoha myšlenek Klementa Alexandrijského.
Zemřel krátce před rokem 215, kdy musel opustit Egypt a uchýlit se do maloasijské Kappadokie, před pronásledováním křesťanů za Septima Severa.
Kléméns byl velmi používaným a citovaným autorem v pozdní antice a během středověku. Jeho práce byly přeloženy do latiny, zřejmě z toho důvodu, že jeho názory byly často používány stoupenci protestantské reformace. V roce 1584 byl vyškrtnut z římského kalendáře svatých.
Mezi jeho dochovaná díla patří tři svazky, které se dají považovat za navazující trilogii: Protreptikos, Učitel a Strómata. Mezi samostatná díla patří Výňatky z Teodota a Který boháč bude spasen? Další spisy, které Klémens napsal se bohužel nedochovali. Patří mezi ně Hypotyposeis (v nichž údajně autor komentoval celý Starý a Nový zákon), Církevní kánon neboli proti judaizujícím, O prozřetelnosti, Výzva k vytrvalosti neboli čerstvě pokřtěným, Hovory o postu, Na knihu Ámos a další.