Alfejev Ilarion

Životopis Zpět na seznam autorů
Přečtěte si od tohoto autora...
(Alfejev Ilarion)
Izák Syrský a jeho duchovní odkaz
-31 %
359 Kč
249 Kč
(Alfejev Ilarion)
Kristus - vítěz nad podsvětím
-31 %
329 Kč
228 Kč
(Alfejev Ilarion)
Mystérium víry
-24 %
249 Kč
189 Kč
Alfejev Ilarion
Biskup  a stálý člen Svatého synodu Ruské pravoslavné církve (RPC) se narodil 24. června 1966. V současné době působí jako metropolita volokalamský, je teologem, církevním historikem a skladatelem. Zastává funkci vedoucího oddělení vnějších církevních vztahů moskevského patriarchátu. Jeho knihy popisují dogmatickou teologii, patrologii a církevní dějiny. Je také překladatelem z řečtiny, syrštiny a skládá vážnou hudbu.
Celým jménem Grigorij Valerijevič Alfejev se narodil v Moskvě. Deset let studoval hru na violu a klavír v moskevské škole Gněsinského. Od tud pokračoval na Moskevskou státní konzervatoř. V roce 1984 nastoupil do sovětské armády, kde byl do roku 1986. O rok později se stal mnichem a v roce 1991 dokončil svá studia na Moskevské duchovní akademii. Zde dále studoval homiletiku, dogmatickou teologii, Nový zákon a byzantskou řečtinu. Své znalosti získal také z Teologického institutu sv. Tichona a na Pravoslavné univerzitě sv. apoštola Jana. Studoval dokonce i na University of Oxford pod vedením biskupa Kallista Wareho. V roce 1995 dokončil svoji disertaci a obdržel titul doktor filosofie. Kromě tohoto titulu je rovněž držitelem doktorátu z oblasti teologie z pařížského Pravoslavného institutu sv. Sergije.
Od roku 1987 působil v klášteře sv. Ducha v litevském Vilniusu, kde byl farním knězem až do roku 1991. Šest let byl zmocněncem mezikřesťanských vztahů Oddělení vnějších vztahů Moskevského patriarchátu. Také přednášel na mnoha univerzitách, a to jak v Rusku, tak i ve Spojených státech a ve Velké Británii.
Na přelomu roku 2001 byl jmenován biskupem a o pár dní později vysvěcen jako patriarcha moskevský a vší Rusi Alexij II. V červnu 2002 se stal vedoucím mise Ruské pravoslavné církve u evropských institucí v Bruselu. Skoro o rok později byl jmenován biskupem vídeňským a rakouským (s působností také v Maďarsku). K poslednímu březnu 2009 pak biskupem volokolamským, vikářem Jeho Svatosti patriarchy moskevského a vší Rusi, vedoucím Oddělení vnějších církevních vztahů moskevského patriarchátu a také stálým členem Svatého synodu RPC. V roce 2009 byl povýšen na arcibiskupa a o rok později na metropolitu.
Alfejev Ilarion je autorem více než 600 publikací. Řada z nich byla přeložena do cizích jazyků. Jeho nejznámějším dílem je monografie věnovaná Izáku Syrskému. Kniha je v češtině přeložena jako Izák Syrský a jeho duchovní odkaz. Dále napsal monografie o Řehoři z Nazianzu, byzantskému mistikovi Symeónu nebo dvousvazkové dílo o dějinách onomatodoxie a tzv. imjaslavských sporech na Athosu a v Rusku na přelomu 19. a 20. století. Dílo Úvod do pravoslavné dogmatiky byl přeložen do sedmi jazyků. Také napsal třídílné kompendium Pravoslaví.
Byl zvolen privat-docentem na Fribourgské univerzitě ve Švýcarsku. To bylo v únoru 2005.
Metropolita Alfejev se také věnuje vážné hudbě. Mezi jeho skladby patří Božská liturgie, Celonoční bdění, Vánoční oratorium a Umučení podle Matouše byly s úspěchem provedeny v Moskvě, Římě, New Yorku, Washingtonu, Torontu, Bostonu a v Melbourne.
V září roku 2009 přijal pozvání kardinála Waltera Kaspera a navštívil papeže Benedikta XVI: a další významné představitele ekumenického dialogu v římskokatolické církvi, na kterých se sám podílí. Je členem komise pro pravoslavno-katolický dialog, pravoslavno-anglikánský dialog a dialog mezi pravoslavím a reformovanými církvemi.