Alighieri Dante

Životopis Zpět na seznam autorů
Přečtěte si od tohoto autora...
(Alighieri Dante)
Peklo
-28 %
250 Kč
179 Kč
(Alighieri Dante)
Božská komedie
-28 %
495 Kč
354 Kč
(Alighieri Dante)
De vulgari eloquentia / O rodném jazyce
-19 %
228 Kč
185 Kč
(Alighieri Dante)
Božská komedie - CD
-14 %
199 Kč
171 Kč
(Alighieri Dante)
Božská komedie
-15 %
299 Kč
254 Kč
(Alighieri Dante)
Božská komedie
-15 %
299 Kč
254 Kč
(Alighieri Dante)
Inferno
-13 %
249 Kč
217 Kč
(Alighieri Dante)
The Divine Comedy
-16 %
132 Kč
111 Kč
(Alighieri Dante)
Circles of Hell
36 Kč
(Alighieri Dante)
The Divine Comedy 1 - Inferno
-17 %
299 Kč
247 Kč
(Alighieri Dante)
The Divine Comedy 3 - Paradise
-17 %
299 Kč
247 Kč
(Alighieri Dante)
The Divine Comedy 2 - Purgatory
-17 %
299 Kč
247 Kč
(Alighieri Dante)
The Divine Comedy : Paradise
-18 %
399 Kč
329 Kč
(Alighieri Dante)
Purgatory
-12 %
199 Kč
176 Kč
(Alighieri Dante)
Divina commedia
-6 %
188 Kč
177 Kč
Alighieri Dante
Alighieri Dante se narodil v květnu 1265 ve Florencii a zemřel v září 1321 v Ravenně. Byl jedním z nejvýznamějších italských básníků a nyní je považován za největšího představitele světové literatury. Významně přispěl k vývoji jazykovědy, italského jazyka (především ke spisovné italštině) a politické filozofii. Nejznámější je díky dílu Božská komedie. Mezi jeho další díla patří latinský spis De monarchia – významný pro dějiny politické filozofie. 
Pravděpodobně studovat jednu z řadových škol ve Florencii než v roce 1285 nastoupil na tehdy nejslavnější evropskou univerzitu v Bologni. Studoval zde dva roky, avšak nezískal žádný titul a zřejmě školu ani příliš nenavštěvoval. Vzdělání získal až ve svých 40 letech na univerzitě v Paříži a možná i v Padově, kde studoval filozofii. Zabýval se antickým i soudobým italským a provensálským básnictvím a především antická poezia mu byla vzorem. 
Oženil se s Gemmou, která pocházela z významného ghibellinského rodu Donati. S ní byl zasnouben již od 11 let. Spolu měli čtyři a více dětí.
Dante se aktivně zapojoval do politického života ve Florencii, jakožto člen cechu lékařů a lékárníků. Je možné, že v roce 1289 se zúčastnil bitvy u Campaldina, ve které byli poraženi ghibellinové. Byl příznivcem strany cerchiovců, kteří byli protivníky strany Donatiů.
V roce 1300 se stal priorem městského státu Florencie a nastoupil do období, kdy se rozhodovalo o dalším osudu města. Papež Bonifác VIII. Chtěl Toskánsko získat pro své příbuzné a Dante zaujal protipapežské stanovisko. Z toho důvodu byl později postaven před těžké rozhodnutí, zda z Florencie odjet a s papežem vyjednávat nebo raději zůstat ve městě. Rozhodl se odjet vyjednávat, ale během jeho nepřítomnosti byl roku 1302 odsouzen k vysoké pokutě a vyhoštění na dva roky z Florencie. Nakonec se do Florencie už nevrátit a byl nucen strávit zbytek svého života na různých místěch v Itálii.
Zemřel v Ravenně, pravděpodobně na malárii při dokončování Božské komedie. Na sklonku života se o něj starali oba synové, kteří se usadili ve Veroně a dcera. 
Šest let po smrti tohoto autora, dal kardinál Bertrando del Poggetto spálit jeho spis De monarchia, protože jej považoval za kacířský. Dokonce chtěl jeho kosti vyzdvihnout z hrobu a rozhodit do větru, ale k tomu naštěstí nedošlo. Pomník však Dantemu postavili až v roce 1483 a v roce 1780 byla nad jeho hrobem postavena kaplička.
Ve svých dílech hledal Dante ideál lidské a božské dokonalosti. Ve své tvorbě byl ovlivněn svou platonickou a idealizovanou láskou, ale také předčasnou smrtí dívky jménem Bice de Falco Portinari, kterou ve svých knihách pojmenoval jako Beatrice. 
Mezi jeho díla patří básnický sborník Nový život, nedokončený traktát O rodném jazyce, nedokončený vědecko-filosofický traktát Hostina, zakázaný politický traktát De monarchia (česky O jediné vládě). Nesmíme zapomenout na jeho nejvýznamnější dílo didakticko-alegorickou báseň nebo epos Božská komedie, dílo Eclogues a Quaestio de situ eque et terre.