Allport Gordon W.

Životopis Zpět na seznam autorů
Přečtěte si od tohoto autora...
(Allport Gordon W.)
O povaze předsudků
-29 %
599 Kč
428 Kč
Allport Gordon W.
Gordon Willard Allport se narodil 11. listopadu 1897 v Indianě Johnu Edwardsovi a Nellie Edith Allportové jako čtvrtý syn. Zemřel 9. října 1967 v Cambridge na rakovinu plic, ve věku 70 let. Byl americkým psychologem a průkopníkem psychologie osobnosti.
V jeho šesti letech se rodina mnohokrát stěhovala, ale nakonec se usadila v Ohiu. Otec byl venkovským lékařem a kliniku i nemocnici provozoval ve svém rodinném domě, protože v té době byl nedostatek nemocničních zařízení. Všichni pacienti i zdravotní sestry tedy sdíleli domov s rodinou Allportovou. Synové otcovi na klinice často pomáhali. Allportova matka byla bývalá učitelka, která energicky podporovala hodnoty duševního vývoje a náboženství svých synů. Gordon byl plachým a pilným chlapcem, vyrůstajícím v poměrně izolovaném dětství.
Po veřejných školách Cleveland v Ohiu, navštěvoval Gordon Allport Glenville High School a dále vystudoval Harvardskou univerzitu. Jako náctiletý založil a provozoval své vlastní tiskařské podnikání a také působil jako redaktor středoškolských novin. Na Glenwille High School promoval jako druhý ve třídě a získal stipendium na Harvardskou univerzitu, kde zrovna studoval na titul Ph. D. v oboru psychologie i jeho starší bratr Floyd Henry Allport – profesor sociální a politické psychologie na Maxwell School Syracuse University mezi lety 1924-1956 a také hostující profesor na University of California v Berkeley.
Stupeň A. B. získal v roce 1919 z filozofie a ekonomie. Svůj zájem o sociální psychologii a psychologii osobnosti si vypěstoval během svých volnočasových aktivit na Harvadu. Mimo jiné vedení chlapeckého klubu v Bostonu, registrování domovů pro válečné pracovníky a pomoc zahraničním studentům. Také rok vyučoval ekonomii a filosofii na Robert College v Istanbulu, než se opět vrátil na Harvard a věnoval se získání titulu Ph. D. v psychologii. Kromě němčiny (rok studoval na Gestalt škole v Berlíně a Hamburku), se Allport naučil během života i plynné novořečtině. 
Oženil se s Adou Lufkin Gouldovou, která byla klinickým psychologem. Spolu měli chlapce, který se později stal pediatrem. 
Mezi lety 1924-1926 byl instruktorem psychologie na Harvardu a začal vést kurz „Osobnost: Její psychologické a sociální aspekty“. V roce 1924 to byl pravděpodobně první kurz, který se ve Spojených státech psychologii osobnosti věnoval. Po dobu čtyř let ještě vyučoval kurzy sociální psychologie a osobnosti na Dartmouth College. Poté se vrátil k Harvardu, kde zůstal po zbytek své kariéry. Stal se tak dlouholetým a významným členem fakulty. V roce 1931 působil ve výboru fakulty, kterou založila katedra sociologie Harvardu. Byl také editorem časopisu Journal of Abnormal a sociální psychologie. 
Allport zastával názor, že psychoanalytický i behavioristický pohled na osobnost jsou nesprávné s tím, že první jde příliš do hloubky a druhý zase velmi málo. Souhlasil, že minulost má na formování osobnosti velký vliv. Nemyslel si ale, že dávné dětské zážitky by měly být přeceňovány. Dle něj, je rozhodujícím faktorem pro chování jedince aktuální sociální kontext.
Studoval především problematiku hodnot, vlastností a předsudků. Jako první začal užívat škály hodnot, rozlišoval kardinální, hlavní a sekundární vlastnosti a zavedl pojem „obětní beránek“.
Mezi jeho studenty patřily takové osobnosti jako je Jerome S. Bruner, Anthony Greenwald, Stanley Milgram, Leo Postman, Thomas Pettigrew a M. Brewster Smith. Ti všichni byli Allportem silně ovlivněni. Měl hluboký a trvalý vliv na poli psychologie i přesto, že jeho práce je citována mnohem méně často než u jiných známých osobností. 
Na své první knize  o osobnostních rysech a jejich klasifikaci a oceňovní spolupracoval se svým bratrem Floydem. V roce 1950 publikoval svou již třetí knihu o jednotlivci a jeho náboženství. Čtvrtá mu pak vyšla v roce 1954 pod názvem Povaha předsudku. Ta čerpá z jeho potřehů z práce s uprchlíky během druhé světové války. Pátá kniha, publikovaná o rok později, se jmenuje Stát: Základní Úvahy o psychologii osobnosti.  Jedná se o jeho nejznámější publikaci.
Allport byl ředitelem komise pro výchovu, vědu a osvětu Spojených národů. Stal se členem Americké akademie umění a věd v roce 1933. V roce 1939 byl pak zvolen prezidentem Americké psychologické asociace a o něco později prezidentem Východní psychologické asociace. Poté působil jako předseda Společnosti pro psychologické studie v sociálních otázkách. V roce 1963 získal zlatou medaili od American Psychological Foundation. Dále pak byl oceněn cenou APA Distinguished za vědecký přínos.