Alter Michael J.

Životopis Zpět na seznam autorů
Přečtěte si od tohoto autora...
(Alter Michael J.)
Strečink - 311 protahovacích cviků pro 41 sportů
-15 %
189 Kč
161 Kč
Alter Michael J.
Autor se narodil v Miami na Floridě roku 1952. Je psychologem a jeho práce se pohybují v oboru tělesné výchovy a sportu. 
 
Navštěvoval veřejnou školu Miami Dade Country, do které byl po studiích přijat jako učitel. Po střední škole na Coral Gables se zapsal na Dade Junior College v Miami, kde se stal členem gymnastického týmu, ve kterém soutěžil na úrovni klubu. O dva roky později se přestěhoval na Florida State University, kde absolvoval s magisterským titulem. 
 
Během magisterských studií, začal pracovat na své první učebnici Science of Stretching, kterou publikoval v roce 1988. Alter byl tématem flexibility a rozsahu pohybu vždy velmi zaujat, protože se tyto otázky přímo týkaly gymnastiky, kterou sám cvičil. V roce 1990 byla publikována brožovaná verze knihy Sport Stretch.
 
Začátkem osmdesátých let se Alter připojil k Havurah (židovské společenství) z jižní Floridy. V roce 1991 vydal svou první knihu z oblasti židovství What is the purpose of creation? Tento titul byl jmenován do výběru Židovská kniha. Později se Alter připojil k Chabadu a prohloubil své studium o Tóře a židovských tradicích. V té době publikoval knihu Science and Flexibility ve druhém vydání.
 
O dva roky později vydal Jason Aronson Alerův text Why the Torah begins with the letter beit. Tato 300 stránková práce, představuje čtenáři širokou škálu vysvětlení a interpretací dopisu Beit a konkrétně pak, proč si tento dopis zvolil, aby začal Jeho zjevení. Práce obsahuje výňatky z Talmudu, Midrash, komentářů a kabaly. I tato kniha byla jmenována do souboru Židovská kniha. V té době také proběhlo druhé vydání knihy Sport Stretch. V roce 2004 pak třetí ročník knihy Věda a Flexibilita. Ta byla publikována va dvanácti jazycích a citována v článku o józe v NY Times Sunday Review, v prosinci 2012.
 
Alterův zájem o oblast židovské omluvy začal v osmdesátých letech, kdy byl členem Havury. Tento zájem ho přiměl k výzkumu tématu přeměnit Židy na křesťanskou víru. Křesťanské pokusy slyšet, evangelizovat a prosazovat Židy Altera velmi přitahovali. Brzy však pochopil, že Miami mu poskytuje nedostatek materiálu pro jeho výzkum. A proto se rozhodl k cestě do Cincinnati na Klau Library Hebrew Union College, aby se tímto tématem dále zabýval. Následně si však uvědomil, že ke zlepšení svých znalostí o židovské apologetice je nutné jít do křesťanských seminářů a studovat jejich spisy. Během 11 let tak cestoval do Chicaga, Dallasu / Fort Wortha Kansas City, Lakeland, New York, Orlando, Springfield (MO), Tampy a dalších měst. 
 
Výsledný text The Resurrection: A critical inquiry (Zmrtvýchvstání: Kritická zkouška) byl přímou výzvou proti Anthony Buzzardymu. Ten tvrdí, že Ježíš je Mesiáš, což Alter naprosto odmítá. Během několika komunikací Alter Buzzarda napadl, aby vyvrátil fyzické a tělesné vzkříšení Ježíše – údajný konečný důkaz, že Ježíš je Mesiáš (a také Bůh pro hlavní křesťanství). Alter pracoval 10 let na vyvrácení Buzzardova tvrzení, že Ježíš byl fyzicky a tělesně vzkříšen. Autoři se shodují pouze v tom, že Ježíš není Bůh a že neexistuje taková věc jako Trojice.
 
V pátek 30. ledna 2015, odešel spisovatel do důchodu po 40 letech vyučování společenských studií, biologie a tělesné výchovy. V současné době žije ve West Kendall. Jeho zájmy jsou eklektické. Velkou vášní je pro něj však učení se Tóry, zkoumání a psaní. Také rád pracuje v tělocvičně a poslouchá klasickou hudbu.