Béowulf

Už to samotné slovo: Béowulf, ve mně vyvolává představu velkolepého dobrodružství pod šerým sluncem severu chutnající po ocelovém chladu dobře skutého meče. Béowulf znamená lovec včel. Doslovně přeloženo vlk včel, což je básnický výraz pro medvěda. Jedná se o tzv. kenning tedy o ustálené nejméně dvouslovné spojení podstatných jmen s metaforickým významem, jež se používalo ve starogermánských jazycích. Samotný hrdinský epos Béowulf byl zapsán dvěma písaři někdy kolem roku 1000 n.l. ve staroangličtině. Jeho vznik je ale pravděpodobně ještě starší. Hovoří se o první polovině 8. Století. Děj básně se neodehrává v samotné Anglii, ale v oblasti Dánska a Švédska pátého a šestého století. Vypráví o skutečných historických osobnostech (géatský král Hygelák, mercijský král Offa). Látka se dostala do Anglie zřejmě společně s Angly, kteří sem od pátého století přesídlovali z kontinentu. Vyprávění sleduje osud mladého hrdiny Béowulfa z géatského národa. Identita Géatů není spolehlivě vysvětlena; mohlo se jednat o Gauty, Góty nebo i Juty. Hrdina odjíždí se čtrnácti družiníky do Dánska, aby pomohli králi Hróthgárovi, kterého sužuje lidožravý netvor Grendel. Ve dvou bitvách přemůže Béowulf nejprve Grendela a pak i jeho pomstychtivou matku. Hróthgár odmění Béowulfa bohatými dary. Druhá část básně se odehrává po mnoha letech. Béowulf, který se stal géatským králem, se utkává s ohnivým drakem, který pustoší jeho zemi. Tak jako v první části táhne s početnou družinou spolubojovníků proti zlu. Tentokrát však musí zaplatit životem, v rozhodující chvíli při něm stojí jen jeho synovec Wígláf. Hrdina Béowulf patří mezi literární postavy, se kterými se dá ztotožnit. Není to totiž žádný superman s nadpřirozenými schopnostmi. Nevyniká výškou postavy ani dobrým zrakem, který mu v mládí poškodily jeho milované včely. Jeho talentem jsou vlastně jen charakterové vlastnosti. Je poctivý a otevřený k lidem, když zároveň umí druhému naslouchat. Ze svých slabostí dokáže udělat přednost. Je vyrovnaný a umí přijímat dobré i zlé. Zkrátka vše, co potřebuje, má již v sobě, a proto nepotřebuje přízeň bohů ani šamanův amulet. V jediné, v co věří, je osud. Pán života a smrti všech lidí. Myslím si, že Béowulf je sympatický chlapík od kosti, jehož příběh stojí za přečtení. Vždyť mnoho úspěšných spisovatelů fantasy včetně J.R.R. Tolkiena se tímto pozoruhodným dílem inspirovalo. Jan Kanclíř