Dahrendorf Ralf

Životopis Zpět na seznam autorů
Přečtěte si od tohoto autora...
(Dahrendorf Ralf)
Od pádu Zdi k válce v Iráku
-20 %
69 Kč
55 Kč
(Dahrendorf Ralf)
Překonávat hranice - Životní vzpomínky
-31 %
280 Kč
194 Kč
(Dahrendorf Ralf)
Pokoušení nesvobody - Intelektuálové v čase zkoušek
-28 %
248 Kč
178 Kč
Dahrendorf Ralf

Dahrendorf Ralf se narodil v roce 1929, je německo-britský sociolog, bývalý evropský komisař a člen britské Horní sněmovny, filozof a sociolog. Autor mnoha děl teoretických i publikací o transformaci společnosti.

 

Analyzoval konflikty sociální, prosazoval jejich regulaci a institucionalizaci; žít v konfliktu znamená žít ve svobodě. Působil ve společnosti dvě tendence: snaha o tvorbu bohatství a jeho rozšiřování a důraz na rozšíření občanských práv pro všechny.

 

Autor se zamýšlil nad hrozbami a nebezpečími, jimž jsou vystaveny moderní liberální demokracie a které vyplývají ze soudobých procesů "globalizace " ekonomiky a politiky, z "modernizace" společnosti a kultury a z "europeizace" původně rozděleného kontinentu.