Dvořáková Vladimíra

Životopis Zpět na seznam autorů
Přečtěte si od tohoto autora...
(Dvořáková Vladimíra)
Rozkládání státu
-20 %
229 Kč
183 Kč
(Buben Radek, Dvořáková Vladimíra, Němec Jan)
Que el pueblo mande!
-28 %
377 Kč
270 Kč
Dvořáková Vladimíra

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. je česká politoložka a latinoamerikanistka. Narodila se v Karlových Varech. Vystudovala historii a ruštinu na filosofické fakultě Univerzity Karlovy v letech 1976-81. V roce 1982 na téže fakultě získala titul PhDr.

 

V letech 1981-90 pracovala v oddělení Latinské Ameriky orientálního ústavu ČSAV, v letech 1990-92 v kabinetu politologie ústavu státu a práva ČSAV, od roku 1994 působí na katedře politologie fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické.

 

Byla členkou redakční rady časopisu Latinská Amerika: Dějiny a současnost. Od roku 1996 působí jako šéfredaktorka časopisu Současná Evropa a Česká republika. Od roku 1994 je členkou výkonného výboru České společnosti pro politické vědy.

 

Zabývá se zejména problematikou revolucí, závislostí, nerovnoměrným vývojem, přechody k demokracii a komparativní politikou.