A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž


Bednaříková Jarmila

Bednaříková Jarmila

PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., se narodila roku 1952 v Kyjově, kde též vystudovala gymnázium. V Brně pak FF MU. Po vítězném tažení soutěží „Strážnice Marušky Kudeříkové" a dalšími básnickými a literárními soutěžemi vydala prózu „Kambriová moře" (1979) a román „Daň z neznámé pevniny" (1986). Historický román Jarmily Bednaříkové „Podzimní čas mocné říše" patří k tvůrčím vrcholům roku 2004.

 

PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., vystudovala historii, archeologii a klasickou filologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde se stala žákyní profesorů J. Češky, J. Války ad. Na této fakultě nyní přednáší starověké dějiny. Její zájem náleží především období pozdní antiky a raného středověku, odkud též čerpala námět své habilitační práce „Frankové a křesťanství". Dále publikovala v Listech filologických studie o historii Hunů, v řadě čísel Sborníku prací FF MU stati o germánských státech, o sociálních problémech pozdně římské říše a jiných tématech.

 

Jarmila Bednaříková působí jako oblíbený pedagog na Ústavu klasických studií Filozofické fakulty brněnské Masarykovy univerzity a zároveň je jednou z našich nejlepších historiček starověku, dlouhá léta se badatelsky zabývá obdobím dominátu. Její vědecká monografie Stěhování národů získala v loňském roce prestižní Cenu nakladatelství Vyšehrad. Rovněž v umělecké literatuře není žádným elévem, rozsah jejích spisovatelských a editorských aktivit je úctyhodný. 
 
 
 
 
 
 
Knihkupectví / Autoři / Bednaříková Jarmila Zpět