Jak vznikl Valentýn?

Jak vznikl Valentýn?

O vzniku svátku zamilovaných je mnoho teorií. Vybrala jsem vám ty, které mě zaujaly a věřím, že zaujmou i Vás.

 

Jedna z nich se odehrává ve starověkém Římě, kde slavil svátek Lupercalio, dříve Februo (February – únor). Jeho svátek se slavil kolem 14. února. V tento den se obyvatelé města chtěli očistit od zlých duchů. Rituálem obětovali několik zvířat, jejichž krev následně použili na potření bičů, které muži použili na bičování žen.

 

Druhý, možná trochu láskyplnější a jemnější příběh pojednává o katolickém knězi sv. Valentýnovi. Tento kněz žil za doby vlády císaře Claudia II., který vládl ve 3. století. Císař Claudiu II. zakazoval v celé své říši sňatky mužů. Bál se totiž, že ženatí muži nebudou chtít bojovat do války a budou raději chtít být doma se svými manželkami. Kněz Valentýn proti tomuto nařízení protestoval a začal potají oddávat zamilované páry. Když na to císař přišel, zajal kněze a odsoudil ho k smrti dne 14. února nejspíše roku 269.