Knihkupectví / Jak reklamovat?

Jak reklamovat?

Pokud se Vám přihodila nepříjemnost v podobě jakékoliv vady při nakupování v našem obchodě, zde najdete návod, jak reklamaci vyřídit.

Vadné, či nesprávně zaslané zboží, prosím, odpovídajícím způsobem zabalte, aby nedošlo k jeho poškození, balík prosíme viditelně označte "Reklamace" a pošlete (nikoliv dobírkou) na adresu našeho expedičního skladu:

Knihkupectví-sklad
Opálkova 1658
18200 Praha 8 Kobylisy

V případě nesplnění výše uvedených podmínek, může být zásilka skladem nepřijata.

Reklamační řád

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek a byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal.
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Vadné zboží.
Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požádat o výměnu vadného zboží. Vadné zboží je nutné zaslat na adresu: Knihkupectví-sklad, Opálkova 1658, 18200 Praha 8 do 5 dnů. Vadné zboží bude kupujícímu vyměněno za nové, vrácení vadného zboží je na náklady prodávajícího. Do balíku je nutné přiložit kopii faktury a vyplněný reklamační protokol, který si můžete stáhnout zde.
V případě, kdy zásoby tohoto zboží budou vyprodány, kupujícímu bude vráceno peněžní plnění na účet určený kupujícím.

Rozpor s kupní smlouvou.
V případě, kdy bude kupujícímu odesláno jiné zboží, může kupující požádat o nápravu a výměnu neobjednaného zboží za správné. Toto zboží je nutné zaslat na adresu: Knihkupectví-sklad, Opálkova 1658, 18200 Praha 8 do 5 dnů. Chybně odeslání zboží bude kupujícímu vyměněno za správné, vrácení zboží je na náklady prodávajícího.
Do balíku je nutné přiložit kopii faktury a vyplněný reklamační protokol, který si můžete stáhnout zde.
V případě, kdy zásoby tohoto zboží budou vyprodány, kupujícímu bude vráceno peněžní plnění na účet určený kupujícím.

Reklamační list (pdf)

reklamační řád

Nahoru