MemoMapka matematiky 2

Kód: 8916085

Úplný název:

MemoMapka matematiky 2 (kol.):

Autor a popis:

Kol., didaktis, 20 stran, jazyk - slovenština, 2016

Dostupnost:

Sklad
 
 
 
 
 
170 Kč (189 Kč)
  / ks  
koupit
Při objednání teď obdržíte zboží již 22.9.2017 dopoledne. 
 

MemoMapka obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky usporiadané v tematických blokoch. Moderné spracovanie vychádza z praktického uplatnenia pojmových máp. Hlavnou prednosťou tohto inovatívneho prístupu je vzájomné prepojenie znalostí z jednotlivých ročníkov. Memomapka zároveň vysvetľuje dôležité matematické pojmy, čím pomáha cieľavedome si osvojovať základy učiva matematiky, bez ktorého sa žiaci ďalej nezaobídu.

Tento cieľ – nielen poznať, ale aj pochopiť a osvojiť si – podporuje aj dômyselný spôsob spracovania tak, aby prijatie poznatkov prebiehalo hladko a prirodzene: farebnosť, prehľadnosť, vysvetlenia doplnené o konkrétne príklady a názorné vysvetľujúce obrázky.

Tematické bloky:Celok a časť celku,
Pojem zlomok a úprava zlomkov,
Desatinné čísla a počtové výkony s desatinnými číslami, zaokrúhľovanie,
Kladné a záporné čísla, počtové výkony s kladnými a zápornými číslami,
Priama a nepriama úmernosť,
Pomer, mierka, trojčlenka,
Percento, promile, úrok,
Mocniny a odmocniny, počtové výkony s mocninami a odmocninami,
Výrazy,
Rovnosť a rovnica, ekvivalentné úpravy rovníc,
Nerovnosť a nerovnica, ekvivalentné úpravy nerovníc,
Lineárna závislosť,
Rovinné útvary – trojuholník, štvoruholníky, kružnica a kruh,
Telesá v priestore.MemoMapka matematiky je vhodná na každodenné používanie na vyučovaní, ako aj na opakovanie učiva 2. stupňa základnej školy. Užitočná je aj pre rodičov, ktorí chcú svojim deťom pomôcť pri pochopení matematiky.
 
 
 
 
  • schránka  Můžete uložit MemoMapka matematiky 2 do schránky.
  • tisk  Můžete vytisknout stránku s MemoMapka matematiky 2.
  • hodnocení  Můžete ponechat své hodnocení MemoMapka matematiky 2 (hodnotilo 0 lidí).
  • recenze  Vaše recenze na MemoMapka matematiky 2 bude zajímavá pro další návštěvníky (recenze 0).
 
 
 

S MemoMapka matematiky 2 doporučujeme zakoupit nejpopulárnější z kategorie Učebnice pro ZŠ

 
Knihkupectví / Učebnice / Učebnice pro ZŠ / MemoMapka matematiky 2