Měření v systémech managementu jakosti

Kód: 11100

Úplný název:

Měření v systémech managementu jakosti (Nenadál Jaroslav):

Autor a popis:

Nenadál Jaroslav, Management Press, 336 stran, jazyk - čeština, 2015

Dostupnost:

Není skladem
 
Naskladnění sledujte pomocí funkce Hlídací pes.
 
 
 
 
 
328 Kč (440 Kč)
  / ks  
koupit
 

V posledních letech výrazně stoupá zájem manažerů o nové typy systémových měření. Tento trend byl vyvolán jednak zveřejněním popisu „modelu excelence“ Evropské nadace pro management jakosti (EFQM) v roce 1999, jednak vydáním nového souboru norem ISO 9000:2000, které definují požadavky na systémy managementu jakosti a zvláště doporučení na systematické využívání těchto jednoznačně netechnických měření. Organizace však dosud nejsou na taková systémová měření připraveny ani po stránce odborné způsobilosti zaměstnanců, ani s ohledem na tvorbu metodik po tato měření. Cílem knihy předního domácího odborníka a pedagoga Jaroslava Nenadále Měření v systémech managementu jakosti, jejíž druhé doplněné vydání připravilo nakladatelství Management Press, je poskytnout všem manažerům, poradcům, auditorům, ale i studentům vysokých škol návody, jak systémová měření v praxi realizovat a jak nakládat se získanými daty v zájmu dalšího rozvoje systémů managementu jakosti. V úvodních kapitolách knihy jsou vysvětleny základní principy moderních systémů managementu jakosti, pojem a obsah měření v těchto systémech a požadavky na systémy managementu jakosti v kontextu nových norem ISO 9000:2000, resp. podle „modelu excelence“ EFQM. Podstatná část knihy je věnována problematice vybraných systémových měření a postupům měření spokojenosti a loajality externích zákazníků, včetně netradičního zkoumání hodnoty pro zákazníka. Analýzy hodnoty pro zákazníka je možné využít i pro porovnávání vlastní výkonnosti s vybranými partnery či konkurenty, tj. k benchmarkingu. Jeho principům, postupům i etickým pravidlům patří další kapitola knihy. Některé nové pohledy na finanční analýzy v managementu jakosti jsou prezentovány zejména s ohledem na potřebu hledání příležitosti ke snižování ztrát. Pozornost je rovněž věnována některým aspektům měření výkonnosti různých procesů probíhajících uvnitř organizací a sebehodnocení, tedy měření vyzrálosti manažerských systémů. V závěrečných kapitolách jsou uvedeny zásady měření výkonnosti systémů managementu jakosti a jsou naznačeny způsoby využití údajů ze systémových měření pro objektivizaci rozhodovacích procesů na úrovni vrcholového vedení. Autor objasňuje nejen teoretické souvislosti a zásady systémových měření, ale zejména to, proč a jak tato měření v organizacích aplikovat. Jeho kniha má proto všechny předpoklady k tomu, aby se stala užitečnou pomůckou pro ty, kteří se zabývají managementem jakosti, popř. podnikovým managementem vůbec. V porovnání s prvním vydáním přináší toto druhé doplněné vydání mimo jiné zejména úplný popis nejnovější verze „modelu excelence“ EFQM z roku 2003, včetně definice základních principů „excelence“, některé nové poznatky o přístupech a technikách sebehodnocení organizací a také nové zkušenosti z procesů měření spokojenosti a loajality externích zákazníků, měření výdajů vztahujících se k jakosti a měření výkonnosti procesů. (e) Jaroslav Nenadál (nar. 1946) se specializuje na problematiku zabezpečování a řízení jakosti. Od prvotní orientace na ekonomické aspekty jakosti se jeho zájem postupně rozšířil i na další oblasti managementu jakosti. Do konce roku 1992 působil jako docent na katedře průmyslového inženýrství VŠDS v Žilině. V roce 1993 nastoupil na katedru kontroly a řízení jakosti VŠB-TU v Ostravě, kde jako vedoucí katedry působí dodnes. V roce 1994 se habilitoval na TU Košice v oboru kvality produkce a bezpečnosti technických systémů a v roce 1998 byl jmenován profesorem v oboru řízení jakosti. Prof. Nenadál je členem České společnosti pro jakost, vedoucím certifikačního orgánu pro certifikaci personálu ACM DTO a zástupcem VŠB-TU Ostrava u Evropské nadace pro management jakosti (EFQM) v Bruselu. Je vyhledávaným lektorem pro oblast rozvoje systémů managementu jakosti, spolupracuje s řadou českých a slovenských organizací a vysokých škol. Je autorem či spoluautorem 11 knižních monografií a více než 170 odborných článků v časopisech a sbornících. Vybírejte z nabídky knih nakladatelství Management Press v tematické oblasti podnikového managementu.
 
 
 
 
  • schránka  Můžete uložit Měření v systémech managementu jakosti do schránky.
  • tisk  Můžete vytisknout stránku s Měření v systémech managementu jakosti.
  • hodnocení  Můžete ponechat své hodnocení Měření v systémech managementu jakosti (hodnotilo 0 lidí).
  • recenze  Vaše recenze na Měření v systémech managementu jakosti bude zajímavá pro další návštěvníky (recenze 0).
 
 
 

S Měření v systémech managementu jakosti doporučujeme zakoupit nejpopulárnější z kategorie Management

 
Knihkupectví / Odborná literatura / Management / Měření v systémech managementu jakosti