Struktury a funkce

Kód: 2461988

Úplný název:

Struktury a funkce (Schmid Herta, Haman Aleš): Výbor ze studií 1989-2009

Autor a popis:

Schmid Herta, Karolinum, 424 stran, jazyk - čeština, 2012

Dostupnost:

Sklad
 
 
 
 
 
337 Kč (430 Kč)
  / ks  
koupit
Při objednání teď obdržíte zboží již 28.9.2017 dopoledne. 
 

Profesorka Herta Schmidová, působící donedávna v Ústavu slavistiky při Filozofické fakultě univerzity v Postupimi, patří k vzácným odborníkům, kteří ve své vědecké práci věnovali pozornost nejen významným zjevům českého písemnictví v impozantním rozsahu od renesance až po současnost (Jan Amos Komenský, Jaroslav Vrchlický, Karel Čapek, Václav Havel), nýbrž přispěli také k rehabilitaci a k novému pohledu na odkaz Pražské strukturalistické školy, zejména jejího hlavního představitele Jana Mukařovského. Již v době, kdy - zejména u nás - ještě zdaleka nebyly vyjasněny názory na český strukturalismus, projevovala živý zájem o tuto metodu literárněvědného zkoumání a po změně poměrů organizovala od počátku 90. let 20. století ve Slavistickém institutu v Postupimi několik setkání německých a českých badatelů nad tématy inspirativními jak teoreticky, tak historicky pro obě strany (byla to například sympozia věnovaná poetice Jaroslava Vrchlického, tvorbě Máchově, počátkům české avantgardy v 10. letech 20. století, Labyrintu J. A. Komenského), účastnila se konferencí u nás i v Německu, na nichž byl tématem strukturalismus, a přispívala do časopisů a publikací věnovaných české literatuře, zvláště divadlu. Má tedy kromě slavistických prací a publikací za sebou řadu studií přinášejících inspirativní myšlenky jak k otázkám literární teorie, tak k dílům jednotlivých tvůrčích osobností z české literatury. To se stalo podnětem k záměru uspořádat výbor z těchto prací, jenž by nabídl příležitost k poznání vědeckého profilu této osobnosti i českým čtenářům. Východiskem pro koncepci výboru se staly především autorčiny studie věnované názorům čelného reprezentanta Pražské strukturalistické školy Jana Mukařovského, které zajímavým způsobem rozvíjí a domýšlí, dále poetické analýzy děl významných českých autorů počínaje Komenským až ke Karlu Čapkovi a konečně rozbory poetiky a sémantiky dramatické tvorby Václava Havla nazírané prizmatem strukturálního přístupu.
 
 
 
 
  • schránka  Můžete uložit Struktury a funkce do schránky.
  • tisk  Můžete vytisknout stránku s Struktury a funkce.
  • hodnocení  Můžete ponechat své hodnocení Struktury a funkce (hodnotilo 0 lidí).
  • recenze  Vaše recenze na Struktury a funkce bude zajímavá pro další návštěvníky (recenze 0).
 
 
 

S Struktury a funkce doporučujeme zakoupit nejpopulárnější z kategorie Populárně naučná literatura