Odvárko Oldřich

Životopis Zpět na seznam autorů
Přečtěte si od tohoto autora...
(Odvárko Oldřich)
Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia - Funkce
-6 %
99 Kč
93 Kč
(Odvárko Oldřich)
Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU 2.část
-3 %
100 Kč
97 Kč
(Odvárko Oldřich)
Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU - 3.část
-5 %
130 Kč
123 Kč
(Odvárko Oldřich)
Matematika pro gymnázia
-3 %
92 Kč
89 Kč
(Odvárko Oldřich)
Matematika pro gymnázia - Funkce (kniha + CD)
-10 %
178 Kč
161 Kč
(Odvárko Oldřich)
Matematika pro gymnázia - Posloupnosti a řady
-6 %
126 Kč
119 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Přehled matematiky pro základní školy a víceletá gymnázia
-10 %
238 Kč
215 Kč
(Odvárko Oldřich)
Úlohy z finanční matematiky pro střední školy
-6 %
145 Kč
137 Kč
(Odvárko Oldřich)
Matematika pro gymnázia - Goniometrie
-5 %
128 Kč
121 Kč
(Odvárko Oldřich)
Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU - 2.část
-5 %
130 Kč
123 Kč
(Odvárko Oldřich)
Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia - Goniometrie
-6 %
71 Kč
67 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Matematika pro 6. roč. ZŠ - 2.díl (Desetinná čísla, Dělitelnost) - 3. vydání
-6 %
118 Kč
111 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Matematika pro 7. roč. ZŠ - 2.díl (Poměr; přímá a nepřímá úměrnost...) - 3. vydání
-6 %
118 Kč
111 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Matematika pro 8.ročník ZŠ, 3.díl – Kruh, kružnice, válec; konstrukční úlohy (přepracované vydání)
-6 %
86 Kč
81 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Matematika pro 8. roč. ZŠ - 1.díl Mocniny a odmocniny, Pythagorova věta 2.přepracované vydání
-6 %
118 Kč
111 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Matematika pro 8. roč. ZŠ - 2.díl Lineární rovnice, základy statistiky 2.přepracované vydání
-6 %
115 Kč
108 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Matematika pro 8. roč. ZŠ - 3.díl Kruh, kružnice, válec; konstrukční úlohy 2.přepracované vydání
-6 %
115 Kč
108 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Knížka pro učitele ke školním vzdělávacím programům na 2. stupni ZŠ - Matematika a její aplikace
-3 %
132 Kč
128 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Základní geometrické útvary
-4 %
52 Kč
50 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Matematika pro 7. roč. ZŠ - Pracovní sešit - soubor úloh
-10 %
166 Kč
150 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Matematika pro 8. roč. ZŠ - Pracovní sešit,sbírka úloh přepracované vydání
-10 %
166 Kč
150 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Matematika pro 7. roč. ZŠ - 3.díl – Shodnost; středová souměrnost - 3.vydání
-6 %
118 Kč
111 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Matematika pro 9. roč. ZŠ - 1.díl - Soustavy rovnic, funkce, lomené výrazy 3.vydání
-6 %
118 Kč
111 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Matematika pro 9. roč. ZŠ - 2.díl - Jehlan, kužel, koule; Podobnost; Goniometrické funkce
-3 %
115 Kč
111 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Matematika pro 9. roč. ZŠ - 3.díl - Finanční matematika - přepracované vydání
-6 %
115 Kč
108 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Matematika pro 9. roč. ZŠ - Pracovní sešit,sbírka úloh přepracované vydání
-10 %
166 Kč
150 Kč
(Odvárko Oldřich)
Matematika pro střední školy - Rovnice a nerovnice
-10 %
176 Kč
159 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Trojúhelníky, rovnoběžníky, hranoly
-6 %
52 Kč
49 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Matematika pro 8.ročník ZŠ, 2.díl - Lineární rovnice; základy statistiky
-6 %
86 Kč
81 Kč
(Odvárko Oldřich)
Matematika pro SOŠ - Základní poznatky
-10 %
160 Kč
144 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Matematika 9  II.díl
-4 %
84 Kč
81 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Matematika pro 7.roč.ZŠ,2.díl
-3 %
98 Kč
95 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Matematika pro 7. roč.  ZŠ - 3.díl
-6 %
86 Kč
81 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Knížka pro učitele k matematice pro 6.ročník ZŠ
-6 %
119 Kč
112 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Matematika pro 8.r.ZŠ, 1.díl
-3 %
86 Kč
83 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Knížka pro učitele k matematice pro 9.ročník ZŠ
-6 %
119 Kč
112 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Pracovní sešit z matematiky
-4 %
112 Kč
108 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Knížka pro učitele k matematice pro 9.ročník ZŠ
-6 %
119 Kč
112 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Základní geometrické útvary (pracovní sešit)
-6 %
52 Kč
49 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Matematika pro 6. roč. ZŠ - 3.díl (Úhel, trojúhelník...) - 3. vydání
-6 %
118 Kč
111 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Matematika pro 6. roč. ZŠ - Pracovní sešit - Sbírka úloh
-10 %
166 Kč
150 Kč
(Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří)
Matematika pro 7. roč. ZŠ - 1.díl (Zlomky, Celá čísla...) - 3. vydání
-6 %
118 Kč
111 Kč
(Odvárko Oldřich)
Matematika pro SŠ - Funkce
-10 %
182 Kč
164 Kč
(Odvárko Oldřich)
Matematika pro SŠ - Základní poznatky
-10 %
160 Kč
144 Kč
Odvárko Oldřich
Odvárko Oldřich