Pravo

Naše kategorie Právo je určena všem těm, kteří se pohybují ve světě plném paragrafů. Vybírejte z velké nabídky odborných knih v kategorii Právo. Pro lepší orientaci v kategorii Právo používejte listování a filtraci. Kategorii právo denně aktualizujeme.

 
 

Novinky kategorie Pravo

 

Autoškola 2018

7428317
 
Nová kniha v knihkupectví... Autoškola 2018

118 (169) Kč

detail koupit
 
 
 

 

Seznam knih - Pravo

1768 ks.
1str. z37 »
 
str.
 
 
 
Hledání dle autorů
 

Zákon o obcích Komentář

Kopecký Martin, Průcha Petr, Havlan Petr, Janeček Jan
75528620
 
Zákon o obcích Komentář

554 (640) Kč

detail koupit
 

Exekučný zákon v aplikačnej praxi

Krajčo Jaroslav
8937440
 
Exekučný zákon v aplikačnej praxi

1 949 (2 221) Kč

detail koupit
 

Vzory podaní a rozhodnutí v trestných veciach

Illášová Milada
8935072
 
Vzory podaní a rozhodnutí v trestných veciach

547 (748) Kč

detail koupit
 

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Jelínková Jitka, Tuháček Miloš
7552859
 
Zákon o svobodném přístupu k informacím

394 (455) Kč

detail koupit
 

Zákon o rybářství Komentář

Šíma Alexander
7552836
 
Zákon o rybářství Komentář

299 (345) Kč

detail koupit
 

Autoškola 2018

7428317
 
Nová kniha v knihkupectví... Autoškola 2018

118 (169) Kč

detail koupit
 

Zákon o výkone väzby

Tittlová Marcela
8168702
 
Zákon o výkone väzby

637 (760) Kč

detail koupit
 

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Kučerová Helena, Horzinková Eva
7502211
 
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

802 (990) Kč

detail koupit
 

Zákon o poľovníctve

Kol.
8168201
 
Zákon o poľovníctve

667 (796) Kč

detail koupit
 

Zákon o geologických prácach

Kol.
8168276
 
Zákon o geologických prácach

496 (592) Kč

detail koupit
 

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Kol.
8168228
 
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

981 (1 171) Kč

detail koupit
 

Zákon o priestupkoch

Kol.
8168187
 
Zákon o priestupkoch

1 379 (1 645) Kč

detail koupit
 

Verejné obstarávanie

Kol.
8168123
 
Verejné obstarávanie

220 (263) Kč

detail koupit
 

Zákon o sociálnom fonde

Kol.
8168116
 
Zákon o sociálnom fonde

240 (286) Kč

detail koupit
 

Sprievodca miestnou samosprávou

Kol.
8168113
 
Sprievodca miestnou samosprávou

275 (328) Kč

detail koupit
 

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Kol.
8168110
 
Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

303 (361) Kč

detail koupit
 

Cezhraničné dedenie

Kol.
8168206
 
Cezhraničné dedenie

378 (451) Kč

detail koupit
 

Audit a audítorstvo

Kol.
8168147
 
Audit a audítorstvo

250 (298) Kč

detail koupit
 

Správa a vymáhanie pohľadávok 2

Kol.
8168144
 
Správa a vymáhanie pohľadávok 2

690 (823) Kč

detail koupit
 

Audítorské postupy

Kol.
8168061
 
Audítorské postupy

250 (298) Kč

detail koupit
 

Správny súdny poriadok

Kol.
8168257
 
Správny súdny poriadok

184 (220) Kč

detail koupit
 

Audítorská dokumentácia

Kol.
8168145
 
Audítorská dokumentácia

308 (367) Kč

detail koupit
 

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Kol.
8168129
 
Osobné ochranné pracovné prostriedky

594 (709) Kč

detail koupit
 

Občiansky zákonník

Vojčík Peter
8078368
 
Občiansky zákonník

378 (451) Kč

detail koupit
 

Trestný čin podvodu

Šamko Peter
8078553
 
Trestný čin podvodu

431 (514) Kč

detail koupit
 

Lekár verzus legislatíva

Doktor Zdenko
8078528
 
Lekár verzus legislatíva

75 (90) Kč

detail koupit
 

Civil Code Občiansky zákonník

Kol.
8078674
 
Civil Code Občiansky zákonník

579 (691) Kč

detail koupit
 

Zákon o inšpekcii práce

Jurík Vladimír
8168051
 
Zákon o inšpekcii práce

340 (406) Kč

detail koupit
 

Zákon o obecnom zriadení

Tekeli Jozef, Hoffmann Marian
8168034
 
Zákon o obecnom zriadení

1 306 (1 558) Kč

detail koupit
 

Zákon o mediácii

Budjač Milan, Šimonová Katarína, Lazíková Jarmila
8168022
 
Zákon o mediácii

296 (353) Kč

detail koupit
 

Zákon o rodine

Horváth Edmund, Varga Erik
8168021
 
Zákon o rodine

434 (518) Kč

detail koupit
 

Ústava České republiky

Kol.
8879786
 
Ústava České republiky

223 (301) Kč

detail koupit
 

Antidiskriminačný zákon

Matejka Ondrej, Friedmannová Dagmara, Masár Branislav
8168641
 
Antidiskriminačný zákon

303 (361) Kč

detail koupit
 

Audítorské štandardy

Kareš Ladislav, Krišková Petra
8168244
 
Audítorské štandardy

266 (317) Kč

detail koupit
 

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

Šimáčková Kateřina, Foukalová Molková Kristýna, Procházka Vojtěc
7552747
 
Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

343 (396) Kč

detail koupit
 

Zákon o odpadoch

Takáč Pavol
8168485
 
Zákon o odpadoch

926 (1 105) Kč

detail koupit
 

Zákon o Policajnom zbore

Tittlová Marcela, Medelský Jozef
8168577
 
Zákon o Policajnom zbore

667 (796) Kč

detail koupit
 

Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR

Svák Ján, Surmajová Žaneta, Balog Boris
8168528
 
Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR

365 (436) Kč

detail koupit
 

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Katrlík Radovan
8168340
 
Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

868 (1 036) Kč

detail koupit
 
 
 
1768 ks.
« 1str. z37 »
 
str.