Zíbrt Čeněk

Životopis Zpět na seznam autorů
Přečtěte si od tohoto autora...
(Zíbrt Čeněk)
Veselé chvíle v životě lidu českého
-20 %
480 Kč
384 Kč
(Zíbrt Čeněk)
Staročeské umění kuchařské
-29 %
698 Kč
499 Kč
(Zíbrt Čeněk)
Česká kuchyně za dob nedostatku
-28 %
268 Kč
192 Kč
(Zíbrt Čeněk)
Z historie piva
-20 %
368 Kč
294 Kč
(Zíbrt Čeněk)
Pivo v písních lidových a znárodnělých I
-23 %
228 Kč
175 Kč
Zíbrt Čeněk

Čeněk Zíbrt (Vincenc Jan Zíbrt)

(1864 - 1932)

 

Zíbrt náleží k nejplodnějším a nejzasloužilejším spisovatelům českým. Literárně činným byl od roku 1884 řadou samostatných děl a studií z oboru kulturní historie a folkloru. V roce 1891 spoluzaložil časopis Český lid, zabývající se lidovým uměním (vychází dodnes). Zíbrtovy práce jsou jednak teoretické úvahy o studiu kulturní historie a rozpravy v oboru hlavně dějin středověkých, jednak jsou to obrazy z kulturních dějin českých, jednak srovnávací studie o českém lidu v celém jeho vývoji až po počátek 20. stol. Napsal na 700 prací a statí z kulturní historie, etnografie a bibliografie (Staročeské výroční obyčeje, Bibliografie české historie). Trvalou zásluhu má Zíbrt o soustavné vědecké pěstění národopisného studia u nás, jehož se stal zakladatelem mj. i jakožto redaktor kulturněhistorického sborníku Český Lid. Jeho tematický záběr byl nesmírně široký.