Zimmermann Volker

Životopis Zpět na seznam autorů
Přečtěte si od tohoto autora...
(Zimmermann Volker)
Sudetští Němci v nacistickém státě
-29 %
599 Kč
428 Kč
(Buchheim Christoph, Ivaničková Edita, Kaiserová Kristina ...)
Československo a dva německé státy
-27 %
320 Kč
232 Kč
Zimmermann Volker

PD Dr. Volker Zimmermann

(*1968)

 

studoval obory novodobé dějiny, dějiny východní Evropy a politologie na Univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu. Roku 1998 zde složil doktorskou a roku 2006 habilitační zkoušku. Od roku 2007 je soukromým docentem (Privatdozent, zkr. PD) düsseldorfské univerzity. V letech 2000-2006 působil nejprve jako vědecký pracovník a později jako vědecký asistent na Institutu pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě düsseldorfské univerzity. Od zimního semestru 2006/2007 je dlouhodobým hostujícím profesorem DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) na katedře německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde vyučuje soudobé dějiny Německa. Volker Zimmermann je členem řady společenských a vědeckých institucí a sdružení. Mimo jiné zasedá v předsednictvu Historické komise pro české země (Historische Kommission für die böhmischen Länder) a je členem Společné česko-německé komise pro učebnice dějepisu.